Verklaring omtrent gedrag leiding – Scouting Borculo

Verklaring omtrent gedrag leiding

Verklaring omtrent gedrag leiding

Wie denkt aan kinderen, jongeren en Scouting, denkt direct aan spel, plezier en een uitdagend leven. Niemand associeert deze woorden met grensoverschrijdend gedrag. Een verplichte Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is één van de maatregelen die Scouting Nederland getroffen heeft om binnen de organisatie een veilige omgeving voor kinderen te bieden. Daarnaast besteedt Scouting Nederland en Scouting Borculo aandacht aan het onderwerp in trainingen en beschikt Scouting Nederland over een 
Protocol grensoverschrijdend gedrag .

Voor alle leiding van 18 jaar en ouder wordt een VOG aangevraagd, tevens zullen ook alle nieuwe leiding op deze manier gescreend worden.
Voor meer informatie over de VOG kijk op:
https://www.justis.nl/producten/vog

Tevens hanteren wij de gedragscode die scouting Nederland heeft opgesteld, deze is te vinden op:
https://www.scouting.nl/downloads/bestuur-en-organisatie/veiligheid/sociale-veiligheid/310-gedragscode

Mochten er iets spelen binnen de groep van je kinderen en wil je hierover praten met onze vertrouwenspersoon? Dat kan. Karine Weernink is onze vertrouwenspersoon en zij is te bereiken via vertrouwenspersoon@cycloongroep.nl