Privacy – Scouting Borculo

Privacy

Privacy beleid Scouting Cycloongroep Borculo

Scouting Cycloongroep Borculo verwerkt persoonsgegevens. Wij willen je hierover graag duidelijk en transparant informeren.

Privacystatement

In het privacystatement geven wij antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door Scouting Cycloongroep Borculo.

Scouting Cycloongroep Borculo

Scouting Cycloongroep Borculo bestaat uit een stichting en een groepsvereniging. Bij de Kamer van Koophandel staan deze geregistreerd als:

– Cycloongroep Scouting Borculo
– Stichting Scouting Borculo

Dit privacybeleid heeft betrekking op zowel de stichting als de groepsvereniging.

Scouting Cycloongroep Borculo is aangesloten bij Scouting Nederland. Het privacy statement van Scouting Nederland is terug te vinden op www.scouting.nl/privacy.

Lidmaatschapregistratie

De lidmaatschapregistratie verloopt via een inschrijfformulier. De volgende gegevens worden opgevraagd op het inschrijfformulier: roepnaam, voorletter(s), achternaam, adres, postcode, plaats, telefoonnummer, mobiel telefoonnummer, e-mail, geboortedatum van het lid. Eveneens worden van  ouder(s) (indien van toepassing) of van verzorger(s) van het lid de naam, het telefoonnummer en e-mailadres opgevraagd.

Het ingevulde inschrijfformulier wordt ingeleverd bij  de teamleider van de speltak .

Zodra het lidmaatschap effectief wordt, worden de gegevens geregistreerd in Scouts Online. Scouts Online is het leden administratie systeem van Scouting Nederland. Voor Scouts Online is het privacystatement te vinden op www.scouting.nl/privacy. Na registratie in Scouts Online wordt het inschrijfformulier fysiek bewaard.

Financiële gegevens

Om de financiële administratie te voeren vullen leden (bij inschrijving) een doorlopende SEPA-machtiging in. Deze machtigingsformulieren worden conform de SEPA-regelgeving fysiek bewaard en de machtigingsgegevens worden geregistreerd in Scouts Online. Voor Scouts Online zie het privacystatement op www.scouting.nl/privacy. De penningmeester van Scouting Cycloongroep Borculo heeft inzicht in de financiële gegevens.